2 % z dane pre Vás neznamená výdavok navyše, ale chvíľu Vášho času, ktorá môže zásadne pomôcť deťom v núdzi.

Viac než šperk údaje na darovanie 2% z dane:

 • Názov: VIAC NEŽ ŠPERK
 • Sídlo: Kozmonautov 12
 • PSČ: 94901
 • Obec: Nitra
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 42200709

SOM ZAMESTNANEC

 1. 1
  Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. 2
  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. 3

  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 4. 4
  Stiahnite si naše Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 5. 5
  Následne do vyhlásenia doplňte údaje a sumu 2%, poprípade 3%, ktorú ste vypočítali v kroku 3 spolu s našimi údajmi
  • Názov: VIAC NEŽ ŠPERK
  • Sídlo: Kozmonautov 12
  • PSČ: 94901
  • Obec: Nitra
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42200709
 6. 6
  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Tu môžete vyhladať, pod ktorý daňový úrad spadáte.
 7. 7
  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

SOM ŽIVNOSTNÍK

 1. 1

  Vypočítajte si:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 2. 2
  Na základe typu Vašich príjmov v roku 2017 si stiahnite a vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B.
  • Názov: VIAC NEŽ ŠPERK
  • Sídlo: Kozmonautov 12
  • PSČ: 94901
  • Obec: Nitra
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42200709
 3. 3
  Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska: Tu môžete vyhladať, pod ktorý daňový úrad spadáte
 4. 4
  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. 1
  Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 2. 2
  V daňovom priznaní pre právnické osoby
  • Názov: VIAC NEŽ ŠPERK
  • Sídlo: Kozmonautov 12
  • PSČ: 94901
  • Obec: Nitra
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42200709
 3. 3
  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla.Tu môžete vyhladať, pod ktorý daňový úrad spadáte
Viac než šperk, občianske združenie vzniklo registráciou na MV SR dňa 26.02. 2010. Sme humanitárna organizácia, ktorá pomáha deťom v núdzi a osamelým matkám v najchudobnejších častiach Kene. Našim cieľom je komplexná sociálna starostlivosť, boj proti hladu a podvýžive, poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie a pomoc pri generovaní vlastného príjmu, pre ženy žijúce v odľahlých oblastiach s rešpektom na kultúrne rozdiely a ochranu životného prostredia.